Opleidingen.

Home Opleidingen.
De leerling bootman gaat voor het theoretische gedeelte van de opleiding naar het Scheepvaart en transport College(STC) te Rotterdam. Deze opleiding is een MBO niveau 3 opleiding. Waarbij vooral het competentie gericht onderwijs centraal staat( Crebonr. 93030).Er wordt o.a. les gegeven in de vakkken reglementen, marcom B, kennis vaarwater, kennis schip, veiligheid en reddingsmiddelen, motorkennis, elektrotechniek, radar varen, EHBO, ADNR, VCA, Nederlands en nautisch engels. De andere dagen werkt de leerling onder begeleiding van een praktijkopleider die hem o.a. leert te varen met een vastmaakvlet.Na drie jaar praktijk moet de praktijkkennis voldoende ontwikkeld zijn en volgt er een praktijk examen. wanneer dit met goed gevolg wordt afgelegd en ook de theorie examens goed zijn afgesloten verkrijgt de leerling het bootmandiploma.In het vierde jaar moet de leerling laten zien dat hij alle facetten van het bootmanvak goed beheerst. na dit vierde jaar en indien hij voldoende vaaruren heeft gemaakt verkrijgt hij het groot vaarbewijs, en is de bootman opleiding afgesloten.Voordat een leerling zich ‘bootman’ mag noemen is er dus een intensieve training, keuring en opleiding aan vooraf gegaan, en wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid en kwaliteit in de haven.