Contact

Corps Van Vletterlieden
Bezoekadres
Zuidersluisweg 5,
1975 AK  IJmuiden
☎   +31 (0)255 – 515 354 (operator)
☎   +31 (0)255 – 521 796 (kantoor)
☎   +31 (0)6 21 39 38 32
✉  operator@vletterlieden.nl

Alle werkzaamheden en diensten worden door ons uitsluitend verricht onder voorwaarden van de Nederlandse Bootlieden Condities (NBC) 2017, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem en de Kamer van Koophandel te Alkmaar in 2017.

Nederlandse Bootlieden Condities

All our activities , offers and agreements are subject to the Dutch Boatmen’s Conditions (NBC) 2017, filled with the Registry of the District-Court in Haarlem and the Chamber of Commerce in Alkmaar in 2017.

Dutch Boatsmen’s Conditions

Hoofdgebouw

Noordersluis