Links

NBV

De Nederlandse Bootlieden Vereniging (N.B.V.) is opgericht in 1977. De doelstelling van de N.B.V. is het behartigen van de belangen van haar leden, het adviseren van haar leden en het uitwisselen van ervaringen op velerlei gebied. Ook heeft de N.B.V. een eigen Bootlieden opleiding ontwikkeld welke is erkend door het ministerie van VW&O en welke vanaf 1983 door alle bootlieden in Nederland is gevolgd.

Naar de website

EBA

The European Boatmen’s Association, E.B.A., was founded in Paris on 26 April 1977 based on the initiative of the national boatmen associations of Belgium, France, German, England, Italy and Holland. The purpose of the European Association was, and still is, to exchange technical-nautical information in order to improve and enhance the sector’s professional standards.

Naar de website

DNV.GL

DNV.GL is een certificatie instelling op het gebied van ISO, OHSAS en MVO. Sinds 1996 ligt onze kracht in het bieden van diensten binnen het Midden- en kleinbedrijf. We vinden het een groot voorrecht te mogen kijken in de keuken van een organisatie. Dat voorrecht stelt ons in staat om daadwerkelijk van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de organisatie waar we op bezoek zijn.

Naar de website

Links naar onze Partners

Zeehaven IJmuiden

De haven van IJmuiden is een dynamische haven aan de monding van het Noordzeekanaalgebied. Altijd toegankelijk zonder belemmeringen in welke vorm dan ook. Een open zeehaven met een bewezen reputatie op het gebied van op- en overslag van verse en diepgevroren vis, offshore, ferry- en cruisevaart en de assemblage en bouw van offshore windmolenparken op zee.

Naar de website

Port of Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam heeft verantwoordelijkheden en ambities op het gebied van dienstverlening en vestigingsklimaat in het havengebied, infrastructuur en afhandeling van het scheepvaartverkeer.

Naar de website