Contact

Coöperatieve Vereniging van Vletterlieden

Bezoekadres
Zuidersluisweg 5,
1975 AK IJmuiden

+31 (0)255 - 515 354
+31 (0)6 21 39 38 32
cvv@vletterlieden.nl

Alle werkzaamheden en diensten worden door ons uitsluitend verricht onder toepassing van de Nederlandse Bootlieden Condities (NBC) 2017, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar in 2017.

Nederlandse Bootlieden Condities

All our activities , offers and agreements are subjectto the Dutch Boatmen’s Conditions (NBC) 2017, filled with the Registry of the District-Court in Haarlem and the Chamber of Commerce in Alkmaar in 2017.

Dutch Boatsmen’s Conditions

Hoofdgebouw

Noordersluis